martes, diciembre 17

sábado, diciembre 14

miércoles, diciembre 11

Divergencia horizontal decimoctava
El olor del paisaje siempre es diferente
L'olor del paisatge sempre és diferent

domingo, diciembre 8