martes, diciembre 17

Divergencia horizontal vigésima
Las nubes a veces pinchan dentro
Els núvols de vegades punxen dins

sábado, diciembre 14

Divergencia horizontal decimonovena
Todo lo que ocurre ya ha pasado

Tot el que passa ja ha passat

miércoles, diciembre 11

Divergencia horizontal decimoctava
El olor del paisaje siempre es diferente
L'olor del paisatge sempre és diferent

domingo, diciembre 8